Conferința #ITforENERGY la Ploiești: Importanța digitalizării inteligente a fluxurilor tehnologice, a proceselor de management per ansamblu, a resurselor și abilităților angajaților IMM-urilor

Federația Patronală Petrol și Gaze și Patronatul Femeilor Antreprenor – membru fondator al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat (CONAF) – organizează luni, 6 noiembrie, de la ora 16:00, la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, din Strada Cuza Vodă nr 8, Ploiești, a treia conferință naţională #ITforENERGY – Zilele Smart Industry – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT.

Conferința aduce în prim-plan subiecte de maxim interes. Focusul principal este pe digitalizare și integrarea tehnologiilor, dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul IMM-urilor, cu accent pe tranziția verde, reducerea amprentei de carbon și impactul acestora în peisajul economic actual.

Raportul de țară ”O decadă digitală 2030” din 2023 relevă că doar 9% dintre cetățenii români au competențe digitale avansate, în comparație cu media UE de 26%. În comparație cu obiectivele UE 2030, aceste rezultate sugerează că autoritățile române și toate părțile implicate vor trebui să facă eforturi pentru a reduce aceste decalaje. Avem o pondere scăzută a specialiștilor TIC: 2,8% din totalul angajaților, sub media UE (4,6%), în timp ce ponderea absolvenților TIC de 6,9% plasează România printre liderii UE. Discrepanța se explică în mare măsură prin dificultatea de a reține elitele în România. În privința serviciilor publice digitale pentru cetățeni, România a înregistrat un scor de 48, față de media UE de 77. În paralel, scorul pentru serviciile publice digitale destinate întreprinderilor este 45, de asemenea sub media UE de 84.

Este necesar ca România să-și intensifice eforturile în domeniul competențelor digitale. În special, România ar trebui să implice în continuare și stakeholder-ii din mediul privat în consolidarea eforturilor de perfecţionare și recalificare a forței de muncă, pentru atragerea și fidelizarea specialiștilor TIC.

”La fiecare dintre conferințele #ITforENERGY am subliniat importanța digitalizării inteligente a fluxurilor tehnologice, a proceselor de management per ansamblu, a resurselor și abilităților angajaților, dar atât timp cât nu vom crea o sinergie națională, care să armonizeze mediul privat cu cel instituțional, eforturile noastre nu vor căpăta amploarea pe care ne-o dorim.

Restructurarea aparatului birocratic trebuie să fie în direcția susținerii antreprenorilor pentru a putea remodela cultura vocațională în scopul construirii unui viitor aliniat valorilor europene. Tehnologizarea, dobândirea competențelor de utilizare și integrare a noilor soluții, trebuie asimilate, altfel ne vom mulțumi să mutăm angajații de la ghișeu în spatele monitoarelor, bifând astfel o digitalizare formală. Este nevoie de o dinamică socială nouă, bazată pe oameni dornici să își construiască un viitor prin educație continuă, de o forță capabilă să construiască un sistem nou și am să o repet de atâtea ori până când ecourile vor mișca status quo-ul”, a declarat Cristina CHIRIAC, președintă PFA & CONAF.

Cătălin NIȚĂ, Secretarul General al FPPG, responsabil cu atragerea și implementarea proiectelor din fonduri externe și Managerul de Proiect al #ITforENERGY întărește: ”Într-o realitate socială și economică în continuă schimbare, direcționarea spre digitalizare se afirmă ca fiind un pilon esențial pentru progres și stabilitate. Dar poate cel mai important, pentru competitivitatea companiilor românești într-o piață europeană și regională din ce în ce mai provocatoare. În acest context, suntem deosebit de bucuroși că și noi, organizațiile patronale, aducem o contribuție reală IMM-urilor autohtone prin intermediul proiectului #ITforEnergy, proiect ce pune accent pe îmbunătățirea abilităților digitale ale angajaților. Prin această inițiativă, punem bazele unui mediu profesional adaptabil și inovator, iar consolidarea competențelor digitale ale angajaților IMM-urilor reprezintă primul pas hotărâtor în această direcție.”

Speakeri vor fi Gabriel-Ioan AVRĂMESCU – Deputat, Vicepreşedinte Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Andrei-Liviu VOLOSEVICI – Primar al Municipiului Ploieşti, Virgiliu-Daniel NANU – Prefect Prahova, Marius POŞA – Subsecretar de stat la Ministerul Digitalizării, Alin DINIȚĂ – Rector al  Universității Petrol – Gaze din Ploiești, Ana Maria STANCU – CEO Bucharest Promo Robots, Robot Fleet Amiral, Corina NEAGU – Fondatoare DARE – Development Advice & Resources, Mihaela TUDOR – Founder & CEO Tudor Communication, Simona ILIE – Director Dezvoltare Integrisoft Solution, Dana DĂRĂBAN – Director Executiv Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Gabriela STERIAN – Membru în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Roxana MIRCEA – Managing Partner REI Grup, Dragoș IRIMESCU – Fondator Wetterbest, Adrian LAZĂR – Fondator Centrul Consultanță Rutieră CECOR. Discuţiile vor fi moderate de Cristina CHIRIAC – Preşedintă PFA & CONAF alături de Daniel APOSTOL – Director General FPPG.

Cei interesați să participe sunt rugați să se înregistreze prin mail la adresa rsvp@conaf.ro. Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Titlu proiect: #ITforENERGY – Imbunatatirea nivelului de cunostinte in domeniul IT pentru angajatii IMM

PROIECTUL ITforENERGY ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, COD SMIS 142732

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

 

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #7b2469;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}