Image module

patronat

Descriere

Delimiter

Patronatul Femeilor din Mestesugarit (PFM) s-a infiintat anul 2017, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu Legea nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările ulterioare şi are ca scop principal reprezentarea unitară a intereselor comune ale membrilor – societăţi comerciale, asociaţii profesionale, persoane fizice autorizate care promovează şi sprijină afirmarea femeilor în domeniul artizanatului şi meşteşugăritului.

Image module

patronat

Obiective

Delimiter
 • promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice şi culturale ale femeilor din meşteşugărit, în relaţiile acestora cu autorităţile publice centrale şi locale, cu sindicatele sau cu alte organizaţii non-guvernamentale care au responsabilităţi delegate sau asumate în oricare din domeniile de interes pentru membrii Patronatului, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate;
 • dezvoltarea şi promovarea artizanatului şi meşteşugăritului;
 • iniţierea, realizarea, derularea, implementarea de proiecte şi programe care să implice femeile în domeniul artizanatului şi meşteşugăritului;
 • impulsionarea, prin mijloace specifice, a procesului de implicarea a femeilor în domeniul artizanal şi a meşteşugăritului, inclusiv prin constituirea şi dezvoltarea societăţilor comerciale cu profil artizanal de către femei, cu capital privat autohton şi/sau cu participarea investitorilor străini;
 • promovarea cooperării şi colaborării cu structuri profesionale şi patronale similare din ţară şi străinătate;
 • reprezentarea intereselor femeilor din meşteşugărit în organismele profesionale şi patronale internaţionale;
 • promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul antreprenorial şi patronal.

patronat

Fondatori

Delimiter
 1. S.C. FLORI DE IE DISTRIBUTION S.R.L., reprezentată de Chiriac Cristina
 2. S.C. POLOG BAGS S.R.L., reprezentată de Puscas Viorica
 3. S.C. ACUL&AŢA S.R.L., reprezentată de Pirvan Oana-Nicoleta

patronat

Activitati

Delimiter
 1. organizarea de programe de formare a femeilor în domeniul meşteşugăritului, dar şi al antreprenoriatului şi al altor domenii de interes privind dezvoltarea competenţelor profesionale, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate;
 2. oferirea de programe de certificare/recertificare în domeniul artisanal şi de meşteşugărit, în regim propriu sau prin parteneriate cu instituţii de profil;
 3. realizarea de evenimente cu scop informativ şi educativ pentru femeile din meşteşugărit;
 4. actualizarea permanentă a informaţiilor din domeniu, la nivel european şi naţional, din punct de vedere al legislaţiei şi al reglementărilor directe;
 5. creşterea nivelului de profesionalizare a membrilor săi şi recunoaşterea nivelurilor profesionale;
 6. informarea profesională şi realizarea de programe de dezvoltare profesională prin diferite mijloace (evenimente, conferinţe, workshop-uri etc);
 7. cooperarea cu instituţii de profil din Europa şi din afara Europei, inclusiv prin afiliere;
 8. oferirea de servicii de consiliere în carieră femeilor din toate categoriile sociale;
 9. derularea de programe de învăţământ dintre cele clasificate conform codificării naţionale: alte forme de invatamant n.c.a. (CAEN 8559) şi activităţi de servicii suport pentru învăţământ (CAEN 8560);
 10. colaborarea cu instituţii de învăţământ, alte ONG, asociaţii profesionale, instituţii de stat, persoane fizice şi juridice pentru realizarea unui (unor) parteneriat (e) care să conducă la atingerea scopului şi obiectivelor Patronatului;
 11. asigurarea pentru membrii săi de informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii;
 12. promovarea progresului managerial, serviciilor de consultanţă şi asistenţă de specialitate, standardelor de calitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă;
 13. realizarea de schimburi de experienţă şi informaţii între membrii săi şi cu organisme de profil din ţară şi străinătate;
 14. organizarea de reuniuni şi simpozioane pe teme de interes pentru membrii, inclusiv prin participări internaţionale;
 15. editarea unor publicaţii periodice şi ocazionale;
 16. iniţierea de programe de pregătire şi specializare a personalului membrilor săi în parteneriat cu specialişti atestaţi;
 17. promovarea proiectelor de finanţare şi administrare ce pot fi realizate prin eforturile membrilor, cu respectarea prevederilor legale;
 18. popularizarea rezultatelor acţiunilor Patronatului prin mass-media, editarea, tipărirea şi difuzarea de cărţi, reviste, rapoarte, monografii, recomandări, studii şi alte tipuri de publicaţii şi lucrări de specialitate;
 19. atragerea prin elaborarea de programe ferme, a resurselor publice sau private din ţară şi din străinătate pentru realizarea investiţiilor în domeniul artizanatului şi meşteşugăritului feminin;
 20. promovarea şi sprijinirea dezvoltării unui sistem modern de comunicaţii între membrii Patronatului în beneficiul reciproc al acestora, pentru difuzarea şi diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor antreprenoriale şi din alte domenii de interes.
Image module
Newsletter: Asigurați-vă că nu pierdeți nici o veste de la noi

(+4) 0758 833 790 office@ffa.com.ro