Agenda Europeană a Competențelor – sprijin pentru o redresare promptă din criza COVID-19

Agenda Europeană a Competențelor urmărește o adevărată schimbare de paradigmă a competențelor pentru a profita de tranzițiile ecologice și digitale și pentru a sprijini o redresare promptă din criza COVID-19, prin:

  • consolidarea competitivității durabile, pentru realizarea Acordului Verde European și punerea în practică a strategiilor sale digitale și industriale
  • asigurarea echității sociale, punerea în practică a primului principiu al Pilonului European al Drepturilor Sociale: accesul la educație, formare și învățare continuă pentru toată lumea, oriunde în UE
  • construirea rezilienței pentru a reacționa la crize, pe baza lecțiilor învățate în timpul pandemiei COVID-19.

Pandemia COVID-19 a arătat clar că abilitățile digitale nu sunt doar un atu pentru progresul în carieră. Sunt esențiale pentru a lucra, pentru a studia, pentru a accesa bunuri și servicii, pentru a păstra legătura, a avea un cuvânt de spus și pentru a ne sprijini reciproc. De asemenea, a fost clar că există un decalaj larg de competențe digitale în Europa.

De asemenea, pandemia a avut un impact dramatic asupra ocupării forței de muncă. Milioane de oameni din UE și-au pierdut locul de muncă sau au înregistrat pierderi semnificative de venit. Mulți vor trebui să dobândească noi abilități și să se mute la noi locuri de muncă într-un alt sector al economiei. Mulți vor trebui să își îmbunătățească abilitățile pentru a-și păstra locul de muncă într-un context de lucru nou. Pentru mulți tineri, intrarea pe piața forței de muncă va fi foarte dificilă.

În acest context, în urma Strategiei Digitale Europene, a noii Strategii Industriale și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și a Planului de Redresare pentru Europa, la 1 iulie 2020 Comisia a adoptat:

  • o Comunicare privind „Agenda europeană a competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență”
  • o Propunere de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (VET)
  • o Comunicare și propunere de Recomandare a Consiliului pentru sprijinirea ocupării tinerilor.

Agenda europeană a competențelor include 12 acțiuni organizate în jurul a patru elemente de construcție:

  • Un apel la unirea forțelor într-o acțiune colectivă:

Acțiunea 1: un Pact pentru Abilități

  • Un set strategic de acțiuni pentru a asigura faptul că oamenii au abilitățile potrivite pentru locuri de muncă:

Acțiunea 2: Consolidarea inteligenței abilităților

Acțiunea 3: Sprijinul UE pentru acțiuni strategice naționale de perfecționare

Acțiunea 4: Propunerea pentru un Consiliu de recomandare privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

Acțiunea 5: Dezvoltarea Inițiativei Universităților Europene și perfecționarea oamenilor de știință

Acțiunea 6: Abilități pentru a susține tranzițiile gemene

Acțiunea 7: Creșterea absolvenților STEM și încurajarea abilităților antreprenoriale și transversale

Acțiunea 8: Aptitudini pentru viață

  • Instrumente și inițiative pentru a sprijini oamenii în căile de învățare pe tot parcursul vieții:

Acțiunea 9: Inițiativa privind conturile individuale de învățare

Acțiunea 10: O abordare europeană a microcredențialelor

Acțiunea 11: Noua platformă Europass

  • Un cadru pentru deblocarea investițiilor în abilități:

Acțiunea 12: Îmbunătățirea cadrului care să permită deblocarea investițiilor statelor membre și cele private, în competențe.

Sursa: site-ul Comisiei Europene, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #7b2469;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}