Mesajul domnului Marian Enache, președintele Curții Constituționale a Românei, adresat cu prilejul Galei – „Women in economy”, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, sub înaltul patronaj al reprezentanței Comisiei Europene în România și al Parlamentului European

Distinsă Doamnă Președintă Cristina Chiriac,

Excelență, Doamnă Ramona Chiriac, șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România,

Stimate oficialități,

Onorați invitați,

Doamnelor și domnilor,

 

Mulțumesc doamnei Președintă Cristina Chiriac pentru posibilitatea de a transmite acest mesaj cu prilejul Galei – „Women in economy”, ajunsă la cea de-a șasea ediție, un eveniment devenit deja o tradiție, prin care Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) celebrează excelența și implicarea femeilor, a doamnelor și a domnișoarelor,  în toate domeniile de activitate și recunoaște calitățile și valoarea antreprenoarelor din România ca exemple de bune practici în economia, cultura și spiritul de întreprindere de tip occidental.

Cu acest prilej, vă rog să-mi permiteți să adresez Doamnei președinte Cristina Chiriac, conducerii CONAF, precum și doamnelor și domnișoarelor care fac parte din această asociație cunoscută cu atâtea merite în societatea românească, felicitări pentru rezultatele remarcabile și împlinirile demonstrate de-a lungul timpului.

În consens cu Declaraţia  Universală  a  Drepturilor  Omului, Tratatul  privind  funcţionarea  Uniunii  Europene  prevede că „în  toate  acţiunile  sale,  Uniunea  urmăreşte  să  elimine  inegalităţile şi  să  promoveze  egalitatea între femei şi bărbaţi”.

Astfel, egalitatea  de  gen  constituie un drept și, în același timp, o valoare fundamentală consacrată în concepția și acțiunile  Uniunii  Europene,  entitate care a promovat și și-a  intensificat  politicile și demersurile sale în direcția realizării acestui imperativ. De aceea, în  anul  2020,  Comisia  Europeană  a  adoptat  Strategia  privind  egalitatea  de  gen  corespunzătoare  perioadei  2020-2025,  strategie  care  „răspunde  obiectivului  de  dezvoltare   durabilă   privind   egalitatea   de   gen   şi   dezideratului   ca   egalitatea  de  gen  să  constituie  o  prioritate  transversală  a  tuturor  obiectivelor  de  dezvoltare durabilă”.

Este imperios necesar ca egalitatea de gen dintre femei şi bărbaţi să constituie o prioritate la nivel național, iar acest drept esențial, valoarea lui nu trebuie să fie numai recunoscute formal, proclamativ, ci trebuie să fie şi garantate efectiv în toate componentele vieţii politice, economice, sociale şi culturale-spirituale. Doar împreună, prin cooperare, susținere, apreciere și respect reciproc, conlucrarea în societate dintre bărbați și femei trebuie să conducă la egalitatea de gen și îmbunătățirea perspectivelor de afirmare și consacrare a femeilor care și-au dovedit în societățile democratice abilitățile manageriale și creativitatea în orice tip de activitate, manifestând chiar, comparativ cu bărbații, un plus de aptitudini și atitudini, cum ar fi: responsabilitate sporită, curaj, voinț[ și, ceea ce este foarte important și specific genului, sensibilitate, originalitate, capacitate de negociere și de asumare în luarea deciziilor, modelând astfel un climat social de emulație mai umanizat, mai transparent și mai flexibil.

În pofida acestor realități indubitabile, manifestările discriminatorii economice, culturale și sociale multiple și stereotipurile de gen – în ceea ce privește bărbații și femeile deopotrivă – continuă să persiste și să împiedice participarea femeilor în varietatea activităților vieții sociale. Constatăm, în acest context, că este o continuă confruntare a mentalităților retrograde, în care nicio țară sau regiune a lumii nu a triumfat cu adevărat împotriva prejudecăților, a reflexelor inerțiale, a tradiției desuete a principiului dominării masculinității în societate. Trebuie să învederăm permanent faptul că femeile contribuie la întemeierea și viața familiilor lor, ale comunităților umane, având un rol important, prin activitatea lor complexă, în conturarea unei societăți mai incluzive, mai durabile și mai prospere pentru toți. Este demonstrat că, atunci când în funcții politice și de conducere, la orice nivel, au fost promovate femeile, au existat progrese vădite, dezvoltări, soluții de îmbunătățire în cadrul acestor activități. Putem evoca, în acest sens, domenii cum ar fi treburile publice (sfera vieții politice și a administrației publice), în economie, în sănătate, în educație, în cultură, buna guvernanță, în sfera vieții private, în care femeile s-au remarcat prin spiritul de inițiativă și prin realizările lor. În acest sens, exemplul cel mai elocvent îl reprezintă contribuția femeilor în sistemul antreprenorial din România, pe care îl ilustrează chiar evenimentul Dumneavoastră de astăzi.

Curtea Constituțională a României, prin deciziile sale, a consolidat în mod constant principiul constituțional al egalității în drepturi, al tratamentului egal și complementarității între bărbați și femei în toate domeniile de activitate ale vieții sociale. Totodată, legislația subsecventă Legii fundamentale trebuie să stabilească statutul juridic de egalitate între bărbați și femei, fără nicio tendință de discriminare, care, într-o societate democratică, este inacceptabilă.

În consecință, o susținere mai pronunțată a drepturilor femeilor, a abilităților acestora și a asigurării echilibrului de gen va permite întregului sistem social să beneficieze din plin de potențialul cognitiv, efectiv și imaginativ pe care acestea îl oferă societății, nouă tuturor.

Onorată asistență,

Doamnelor și domnișoarelor,

Problematica prezenței și a contribuției femeilor la progresul general al oricărei societăți comportă o evaluare și o valorizare complexă, care depășesc limitele unui Mesaj, al cărui rost este acela de a recunoaște importanța și excelența, în cadrul unui eveniment special dedicat rezultatelor activității Dumneavoastră în varii compartimente de dezvoltare ale societății românești.

Personal, apreciez aportul Dumneavoastră substanțial la dezvoltarea și modernizarea societății românești din ultimii ani, la construcția unei societăți tot mai deschise, mai incluzive și mai receptive la inovare și progres, în contextul respectului față de egalitatea de gen.

Europa a traversat în ultimii ani provocări fără precedent, care au întărit mai mult decât oricând nevoia de unitate și solidaritate la nivel european și de abordare a problematicii egalității de șanse. Egalitatea de gen și drepturile femeilor sunt și trebuie să rămână obiective prioritare pe agenda politică națională și europeană.

În încheiere, aș dori să le felicit pe doamnele premiate astăzi și vă rog să-mi permiteți să vă adresez, cu prilejul apropiatei zile de 8 Martie, un călduros „La mulți ani, multă sănătate, realizări profesionale și împliniri, alături de cei dragi”!

 

Marian ENACHE

Președintele Curții Constituționale a României

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #7b2469;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}