Performanța prin educație practică – noi orizonturi

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

 

 

Performanța prin educație practică – noi orizonturi

 

Sub aspectul necesității luării în seamă a situației pe piața muncii, la Brașov, proiectul Performanță prin educație practică, implementat de Camera de Comerț și Industrie, lider de proiect, și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, în parteneriat cu agenții economici brașoveni, cu Universitatea Transilvania din Brașov și cu Universitatea Spiru Haret din Brașov a adus la masa dialogului studenți, alături de profesori și de antreprenori, antrenând astfel concluziile legate de nevoile si ofertele din piața muncii.

Aceasta, ca o modalitate de sporire a implicării tinerilor în procesul integrării în piața forței de muncă dar și ca un factor care a favorizat dezvoltarea și promovarea oportunităților, atât pentru studenți, cât și pentru angajatori, de a dezvolta aptitudini și competențe de abordare a incluziunii sociale și a dezvoltarii durabile.

Proiectul se axează pe capacitatea tutorilor grupului țintă din proiectul Performanță prin educație practică de a acționa ca agenți de formare profesională și de a spori participarea tinerilor în programele stagiilor de practică.

Într-o societate în continuă schimbare, colaborarea dintre învățământ și angajatori este crucială pentru integrarea  lor în piața munciiși pentru pregătirea lor în funcție de necesitatea raportată la situația actuală dintre cerere și ofertă.

 

Proiectul Performanță prin educație practică, noi orizonturi? Da. Clar.

A adus o contribuție relevantă în dezvoltarea de noi parteneriate cu accent pe satisfacerea stagiului de practică într-un cadru real, a adus o evaluare de competențe și abilități, consiliere și îndrumare în carieră, astfel încât tinerii să poată aplica conform cunoștințelor și competențelor dobândite, în raport cu personalitatea și tipologia individuală.

Colaborarea dintre studenți și angajatori este instrumentul care poate să contribuie la înțelegerea reală a domeniului în care doresc să se specializeze.

Beneficiile unui astfel de proiect sunt clare și din prisma angajatorilor care au nevoie de specialiști, chiar și când vorbim despre pozițiile entry level.

Nevoia de muncă crește exponențial, piața își schimbă dinamica, este necesară această colaborare strânsă între mediul academic, mediul antreprenorial – economic și, mai mult, de facilitare în adaptarea constantă la nevoia din piața de formare profesională, furnizoare de servicii educaționale, și nevoia din piața muncii.

Trebuie subliniat că stagiul de practică este o componentă foarte importantă în pregătirea studenților. Tocmai din acest motiv, ne-am propus ca proiectul să ofere instrumentul calitativ al stagiului de practică care să contribuie cu valoare adăugată la procesul de învățare.

De asemenea, pentru tinerii care doresc să intre în lumea afacerilor, instrumentul cel mai eficient este modul în care s-au deprins cu felul de a comunica și de a acționa și, totodată, de a descoperi cât de bine se cunosc și cum acționează în situații speciale.

Identificarea valorilor, talentelor, colectarea de bune practici, dobândirea de noi aptitudini și perfecționarea cunoștințelor, reprezintă cadrul ce permite crearea de noi orizonturi, atât în dezvoltarea profesională cât și în cea personală.

***

La finalul proiectului “ Performanță prin educație practică” putem menționa faptul că dintr-un număr de 262 studenți înscriși, 246 studenți/masteranzi au beneficiat de consiliere și orientare în carieră ( individuale sau de grup) din care 116 din mediul rural. Printre rezultatele obținute putem menționa 73 de parteneriate între universități și angajatori semnate pe o perioada de 36 de luni. De asemenea au fost organizate 34 grupe de consiliere și orientare în carieră de grup și au fost realizate 233 stagii de practică.

Ca și indicatori de rezultat trebuie să menționăm faptul că 86 de cursanți/ studenți/ cercetători au obținut un loc de muncă, iar 194 de studenți/ cursanți au dobândit o calificare la încetarea calității de participant. De asemenea 30 studenți urmează cursuri de formare la încetarea calității de participant.

 

Alexandra Grancea

Expert stakeholder engagement

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #7b2469;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}